top of page

DISCLAIMER

Retningslinjer for brug af siden

I betragtning af at menneskelige fejl kan optræde, ligesom ændringer i medicinsk viden ofte forekommer, kan ingen af forfatterne eller andre involveret i udformningen af denne web side garantere, at indholdet i enhver henseende er korrekt, relevant eller komplet og kan som sådan ikke føres til ansvar for fejl eller mangler eller for de konsekvenser af enhver art, der må kunne opstå som følge af anvendelsen af informationerne i dette fra denne side.

Informationen på disse websider må kun anvendes som informationskilde. Den må således ikke anvendes som erstatning for de undersøgelser, behandlinger eller anden form for kontrol det etablerede sundhedsvæsen tilbyder. Der gives således ikke nogen garanti for fuldstændigheden, akkuratessen, anvendeligheden eller troværdigheden af aktuelle sider eller til de sider der refereres til på andre servere på Internettet.

Brugeren påtager sig ethvert ansvar forbundet med brugen af informationerne.

Ethvert behandlingsforslag, såvel operativt som medicinsk, skal betragtes som et forslag blandt mange mulige, og ikke som behandlingen, der bør institueres ej heller som forslag til den bedste behandling, der kan gives, og som er godkendt af et højere råd. Læseren opfordres til at få informationerne bekræftet gennem andre relevante kilder.

Siden er ikke støttet finansielt fra nogen side og alene Gyn-kbh.dk.

bottom of page